Browse our anti-PKC zeta (PRKCZ) Antibodies

Full name:
anti-Protein Kinase C, zeta Antibodies (PRKCZ)
On www.antibodies-online.com are 227 Protein Kinase C, zeta (PRKCZ) Antibodies from 0 different suppliers available. A total of 296 PKC zeta products are currently listed.
Synonyms:
14-3-3-zetaisoform, AI098070, aPKCzeta, C80388, PKC-ZETA, PKC2, pkcz, PKCzeta, PRKCZ, prkcz-A, r14-3-3, R74924, si:ch211-150o23.4, TPKC, zetaPKC
list all antibodies Gene Name GeneID UniProt
Anti-Human PRKCZ PRKCZ 5590 Q05513
Anti-Mouse PRKCZ PRKCZ 18762 Q02956
Anti-Rat PRKCZ PRKCZ 25522 P09217