Browse our anti-PIAS2 (PIAS2) Antibodies

Full name:
anti-Protein Inhibitor of Activated STAT, 2 Antibodies (PIAS2)
On www.antibodies-online.com are 139 Protein Inhibitor of Activated STAT, 2 (PIAS2) Antibodies from 0 different suppliers available. A total of 171 PIAS2 products are currently listed.
Synonyms:
6330408K17Rik, AI462206, ARIP3, AU018068, Dib, DIP, MGC83751, MIZ, MIZ1, PIAS2, PIASX, PIASX-ALPHA, PIASX-BETA, PIASxalpha, PIASxb, PIASxbeta, SIZ2, wu:fi05f09, ZMIZ4
list all antibodies Gene Name GeneID UniProt
Anti-Mouse PIAS2 PIAS2 17344 Q8C5D8
Anti-Human PIAS2 PIAS2 9063 O75928
Anti-Rat PIAS2 PIAS2 83422 Q6AZ28